Elk team is in optimale omstandigheden een bruisend geheel van collega’s met complementaire skills, competenties, inzichten en persoonlijkheden. Niet alleen een mooie mix, maar ook een match tussen teamleden is nodig om krachtige prestaties neer te zetten en bedrijfsdoelstellingen te halen. Toch is een samenwerking tussen teamleden niet altijd vanzelfsprekend. Staan de neuzen, hoofden en harten in uw teams in dezelfde richting?

Bereik de resultaten – “Empower” je teams!

Uw facilitator stapt in uw organisatie om uw teams te deblokkeren, te activeren en een duwtje in de rug te geven. Team coaching richt zich niet op de inhoud van de job maar op het proces. Aan de hand van oefeningen, visuele tools en gesprekken krijgen de teamleden zicht op de opportuniteiten en werkpunten van het team. Er wordt sterk ingezet op een gemeenschappelijke taal: inzicht in zichzelf en de anderen, een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren, gedeelde visies en doelen opstellen, en inzetten op engagement en constructieve communicatie.

Hoe kan jouw team een hoog performant team worden?


Om doelgericht en met focus te werken, wordt er steeds een intake-gesprek georganiseerd en een traject op maat uitgewerkt waarbij we:

  • inzicht creëren in relaties, processen en klanten
  • het blikveld van de individuen en groep verbreden
  • communicatietechnieken versterken
  • samenwerken boosten & conflicten verminderen
  • een cultuur opzetten die openstaat voor experimenteren en innoveren
  • werksystemen en processen verbeteren
  • prestaties upgraden

Praktisch:

  • Dagworkshop al dan niet in combinatie met individuele coaching
  • In-house of op locatie
  • Follow-up om progressie en nieuwe doelstelling te bespreken