Privacy Policy

PRIVACY POLICY BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN WEBSITES EN BEDRIJFSSYSTEMEN CONFORM GDPR

In deze policy wordt uiteengezet hoe het bedrijf AQIS bv omgaat met de persoons-gegevens die zij verzameld en verkregen heeft via het internet en persoonlijke ontmoetingen en hoe zij deze gegevens verwerkt.

AQIS bv is zich bewust dat de privacy van haar klanten en andere contacten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. Het kan gaan om gegevens van u als klant, mogelijke klant, of als andere relatie. Ongeacht de relatie, uw rechten blijven dezelfde.

AQIS bv heeft 1 vestiging met als adres Uilstraat 76, 3000 Tienen en is vooral actief in België, maar heeft ook klanten daarbuiten.

AQIS bv is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over privacy of u wil uw privacy-instellingen aanpassen of uw rechten uitoefenen, dan kunt u AQIS bv bereiken via het e-mailadres info@aqis.eu of per brief naar AQIS bv – afd. data protection – Uilstraat (SMH) 76 – 3300 Tienen.

 1. Toepassingsgebieden
 • Onze websites

Onze websites met domeinnamen aqis.eu, aqis.be, btdconf.org, btdconf.com, nadineraes.com, …. worden beheerd door AQIS bv.

Door het intekenen op een nieuwsbrief of het invullen van uw gegevens op een

contactformulier geeft u aan AQIS bv de toestemming om de achtergelaten

gegevens te bewaren, teneinde u informatie te kunnen sturen.

 • CRM pakket

AQIS bv maakt gebruik van een CRM pakket om u beter van dienst te kunnen zijn met een adequate opvolging.

Dat wordt bekomen door:

 • Het opbouwen en bijhouden van een contactoverzicht
 • Het bewaren van een verslag van de contactmomenten
 • Het kunnen opvolgen van de uit te voeren taken voor AQIS medewerkers.
 • Mailing tool

AQIS maakt gebruik van een mailing tool (oa. Mailchimp, Campaigne monitor, ….) om klanten, potentiële klanten en andere geïnteresseerden regelmatig informatie te sturen. De gegevens die hiervoor gebruikt worden komen vanuit de “opt in” op nieuwsbrieven van de websites van AQIS bv.

 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

AQIS bv gebruikt verschillende soorten gegevens naargelang het doel:

 • Om u te identificeren als persoon: Naam, naam bedrijf en functie binnen uw bedrijf
 • Om u te kunnen contacteren: Telefoonnummers, e-mailadres, faxnummer
  • Om u een correcte dienstverlening te kunnen geven: de info die u extra deelt via het internet in het algemeen of in gesprekken met één van de medewerkers van AQIS bv. Deze informatie kan ook bewaard worden, zelfs al bent u nog geen klant. Zie punt 1.2. CRM.

AQIS bv bewaart ook publieke gegevens, zoals bvb. publicaties omtrent uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, een overlijden, enz. alsook informatie die publiekelijk beschikbaar gemaakt wordt door uzelf, via eigen website, blogs, sociale media, enz.

Daarnaast bewaart AQIS bv ook informatie die algemeen bekend zijn, zoals bvb. gegevens van de Kruispuntbank.

AQIS bv wint eveneens persoonsgegevens in via derde partijen, zoals de trendstop database, waar naam, functie, en soms ook e-mailadres beschikbaar gemaakt wordt. Dit soort dienstverlenende bedrijven zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de betrokken informatie rechtmatig verzameld wordt.

 • Gebruik van de websites van AQIS bv

Om het grootste deel van de websites te gebruiken, is het niet nodig om persoonsgegevens achter te laten. Dat is wel het geval als u zich intekent voor een nieuwsbrief, een bestelling plaatst, een contactformulier invult, meedoet aan een wedstrijd of u toegang wil tot een gesloten deel van een website van AQIS bv (bvb. een gedeelte alleen voor klanten).

Voor doeleinden, vermeld in punt 3 kan AQIS bv volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken via haar websites:

Naam, aanspreking, contactgegevens (telefoon, e-mail), bedrijfsnaam, bedrijfsadres en BTW-nummer.

 1. Waarom wordt deze informatie verzameld?
  • AQIS bv wil correcte dienstverlening kunnen verlenen
  • AQIS bv moet als bedrijf kunnen functioneren
  • AQIS bv gebruikt de gegevens voor directe marketing

Concreet betekent dat:

 • Om te reageren op uw (online) aanvragen
 • Om u correcte producten en diensten te kunnen leveren
 • Om u te informeren over producten en diensten die u kunnen interesseren
 • Om relevante kennis te delen
 • Om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling onze producten en diensten te kunnen controleren
 • Om onze producten en diensten te kunnen verbeteren
 • Om eventuele klachten te onderzoeken
 1. Doorgifte van uw persoonsgegevens

AQIS bv wisselt gegevens uit aan de dienstverlenende partner Crestcom International LLC.

Door het partnership met Crestcom International LLC worden enkele gegevens van klanten, die via AQIS bv diensten van Crestcom kopen, doorgegeven aan Crestcom Headquarters in Denver (Greenwood Village, CO, 80111 USA).

Het betreft

 • het contract waarop de volgende gegevens staan: Bedrijfsnaam, bedrijfsadres, BTW nummer, contactpersoon en telefoonnummer.
 • Naam en e-mailadres van de deelnemers aan de trainingen van Crestcom, teneinde de deelnemers toegang te kunnen geven tot het online studiemateriaal.

AQIS bv verhuurt of verkoopt onder geen geding gegevens van klanten, mogelijke klanten en andere relaties.

 1. Gebruik van cookies en andere technologie

Indien AQIS bv gebruik wil maken van uw locatie en surfgedrag, zal ze daar standaard naar vragen. AQIS bv vraagt u die toestemming als u bepaalde pagina’s op haar websites bezoekt.

Tracking van gegevens bekomen via de websites:

 • Locatie
 • Soort device, IP adres en technische gegevens van uw device
 • besturingssysteem

AQIS bv doet beroep op een geolocatie provider. Deze provider is verantwoordelijk voor haar eigen privacy beleid.

 1. Rechten van de betrokkenen

Als uw gegevens worden verwerkt heeft u rechten. Als u toestemming geeft tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kun u die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer u dat wenst.

 • U kan uw gegevens inkijken, laten verbeteren of zelfs laten verwijderen.
 • U kan u verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.
 • In geval gegevens automatisch verwerkt worden, kan u zich daartegen verzetten.

Voor bovenstaande gevallen kunt u contact opnemen via e-mail naar info@aqis.eu of een brief te sturen naar: AQIS bv (data protection) – Uilstraat (SMH) 76 – 3300 Tienen.

 • Als u zich eerder ingeschreven heeft voor een nieuwsbrief, dan kan u zich te allen tijde ook uitschrijven (deze mogelijkheid staat onderaan op iedere nieuwsbrief).